TEMA/TAJUK TUGASAN SEJARAH SPM KERTAS 3 [1249/3]

SEJARAH SPM K3 2014
TEMA/TAJUK TUGASAN UMUM:

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA YANG BERDAULAT.

Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, jentera pentadbiran kerajaan Malaysia telah diperkemas berasaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.


__________________________________________________________________________________


Calon-calon juga boleh melihat dan mencetak tugasan umum tersebut di laman sesawang Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Untuk cadangan sumber, soalan dan jawapan Sejarah SPM K3, sila klik di pautan berikut: Tugasan Umum Sejarah SPM K3.

Untuk memulakan perbincangan Sejarah SPM K3, sila klik pada pautan berikut: Ruangan Perbincangan Dapatan Kajian Sejarah SPM Kertas 3