Wednesday, 11 May 2016

KBAT SEJARAH: TANGGAPAN YANG PERLU DIPERBETULKAN

Salam chegu sejarah buat semua pembaca yang budiman.

Penulisan chegu kali ini berkenaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Mata Pelajaran Sejarah Menengah Atas yang bertujuan membetulkan tanggapan yang salah terhadap KBAT Sejarah di kalangan guru sejarah dan calon SPM. Artikel ini dikupas dengan sedemikian rupa supaya guru dan calon dapat memahami dengan mudah tentang KBAT dan disyorkan artikel ini dibaca bersama dengan buku Pentaksiran KBAT yang dikeluarkan oleh LPM, KPM. Sebelum kita bincangkan tajuk ini dengan panjang lebar, eloklah kita menghayati takrifan KBAT terlebih dahulu.

Takrifan KBAT
Menurut Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, KBAT ditakrifkan sebagai keupayaan untuk mengapliksikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

Maka KBAT berfokus kepada empat konstruk pemikiran dan kemahiran yang utama iaitu:

Menganalisis
Berupaya mencerakinkan atau menstruktur maklumat kepada bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain.

Menilai
Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui pemeriksaan dan kritikan.

Mengaplikasi
Kebolehan kognitif yang menggunakan prinsip dan generalisasi tentang sesuatu terhadap suatu masalah atau situasi baharu.

Mencipta/Menjana Idea
Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen kepada corak atau struktur yang baharu.

Justeru, Kemahiran Berfikir Aras Rendah  (KBAR) adalah perlu dalam menyediakan murid pengetahuan dan kemahiran asas sebelum menguasai KBAT.

Isu KBAT dalam SPM 2015, Subjek Sejarah
Rata-rata murid (respon kebanyakan murid sekolah harian biasa) menyatakan soalan yang diuji tiada KBAT, sukar dan berbeza dari SPM sebelumnya. Reaksi guru pula berbeza-beza iaitu soalan KBAT terlalu banyak dan tidak kurang juga yang menyatakan tiada soalan KBAT yang boleh membantu calon dapat markah. Terdapat juga guru yang menyatakan soalan tersebut mudah dan tiada bezanya dengan tahun-tahun lepas.

Selepas Sejarah K2 berakhir, isu ini hangat disensasikan dalam media sosial dan menerima pelbagai kritikan dan sendaan dan seterusnya menjadi bahan jenaka. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku dan mungkin tindakan mereka itu disebabkan mereka  tidak didedahkan dengan item KBAT secara menyeluruh di sekolah.

Tanggapan Salah Terhadap KBAT Sejarah
Sebenarnya item KBAT Sejarah dalam SPM 2015 tiada masalah dari sudut keakuran, ketekalan, kesahan dan kebolehpercayaan. Masalah utama datang dari pemahaman guru dan murid tentang KBAT itu sendiri. Selepas peperiksaan berakhir, penulis meneliti sendiri skrip Sejarah K2 yang didakwa sukar dan tiada soalan KBAT yang boleh membantu calon dapat markah. Hasil penelitian penulis mendapati murid dan guru mempunyai tanggapan yang salah terhadap KBAT Sejarah iaitu:

KBAT ialah nilai-nilai murni dan unsur patriotisme
Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme termasuk dalam konstruk nilai dan sikap manakala KBAT termasuk dalam konstruk kemahiran. KBAR pula termasuk dalam konstruk pengetahuan. KBAT mesti merangkumi 4 kaedah pemikiran yang utama  iaitu menganalisis, menilai, mengaplikasi dan menjana idea serta bukannya semata-mata nilai murni/unsur patriotik.

KBAT mestilah bermula dengan kata tugas pada pandangan anda...pendapat anda..berdasarkan pengetahuan sejarah anda...dan lain-lain
SPM 2015 menyaksikan tiada item yang menggunakan kata tugas ini yang menyebabkan calon beranggapan soalan tiada KBAT. Sebenarnya majoriti soalan yang diuji ialah KBAT.

KBAT ialah apa yang dipelajari dalam bilik darjah.
SPM 2015 menyaksikan soalan didahului dengan stimulus (gambar, teks, peta dsb) dan stimulus itu tiada dalam buku teks (tidak pernah dipelajari/dilihat) menyebabkan calon tidak berupaya menulis idea jawapan. Antara ciri item KBAT ialah konteks bukan lazim iaitu menggunakan situasi baharu di luar bilik darjah serta menggalakkan murid berfikir dengan lebih mendalam dan bukan sekadar mengingat semula apa yang dipelajari dalam bilik darjah. Item KBAT juga merupakan situasi sebenar dalam kehidupan seharian murid.

Strategi Guru dan Murid Tidak Menjadi
Ramai guru sejarah yang kreatif dan inovatif telah mencipta satu kaedah baru dalam usaha memastikan murid dapat menjawab soalan SPM dengan baik dan cemerlang. Inovasi tersebut juga pernah memenangi beberapa pertandingan utama peringkat daerah, negeri dan mungkin kebangsaan. Kaedah baru tersebut dilihat satu cara pintas dan pantas untuk menjawab soalan KBAT. Apabila KPM menguji KBAT dalam SPM 2015, kaedah tersebut akhirnya memerangkap calon SPM.

Kita tidak boleh persalahkan mana-mana pihak dalam hal ini kerana kaedah tersebut terbukti berjaya dan menunjukkan keberhasilan dalam SPM tahun- tahun lepas. Mungkin inovasi tersebut perlu diinovasikan semula supaya seiring dan memenuhi KBAT.

Punca
Tanggapan yang salah terhadap KBAT Sejarah mungkin berpunca daripada kecairan maklumat semasa penataraan KBAT di peringkat daerah yang mana wakil guru yang telah menghadiri kursus tidak menatarkan pula maklumat KBAT tersebut di kalangan warga pendidik di sekolah. Buku Pentaksiran KBAT yang dibekalkan di sekolah pula sekadar menjadi hiasan di rak buku.

Punca kedua pula ialah murid tidak didedahkan dengan item KBAT secara menyeluruh. Walaupun murid telah didedahkan dengan alat pemikiran KBAT seperti i-THINK, ianya belum mencukupi bagi murid mengasah KBAT. Maka latihan/tugasan yang mengandungi item KBAT perlu didedahkan kepada murid sejak dari awal lagi (tingkatan 4) dan dibimbing pula secara komprehensif. Kata tugas KBAT dan stem perlu dipelbagaikan.

Punca yang ketiga ialah kesedaran tentang peri pentingnya KBAT mungkin lemah dikalangan guru, murid dan warga sekolah. LPM telah membuat kursus dan penataraan KBAT sejak tahun 2013 lagi, bermula peringkat KPM, JPN, PPD dan akhirnya sekolah. Kementerian juga akan menambah nisbah soalan KBAT dalam tempoh tiga tahun akan datang bermula tahun 2013. Adakah guru dan murid mengetahui hal ini?

Seterusnya punca yang paling penting iaitu kurang atau tiadanya kesedaran Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS). Sebenarnya ilmu sejarah itu sudah mempunyai kaedah pemikirannya sendiri dan sebagai ahli sejarah yang sejati, KPS perlu diterapkan dalam proses PdP. KPS sebenarnya sudah memiliki elemen-elemen KBAT! Dan KPS ada diterangkan dalam sukatan pelajaran Sejarah. Terdapat 5 kemahiran KPS iaitu memahami kronologi, meneroka bukti, membuat interprestasi,membuat imaginisasi dan membuat rasionalisasi (baca artikel berkenaan KPS dalam page:http://tanyachegusejarah.blogspot.my/p/petuakaedah-mempelajari-sejarah-spm.html).


Iktibar
Ramai guru cepat mempelajari kelemahan ini dan telah bertindak proaktif dalam memastikan murid dapat menggunakan KBAT dalam menyelesaikan masalah. Ia merupakan satu petunjuk yang positif dalam usaha menaikkan semula GPS Sejarah SPM. Pihak JPN dan PPD juga telah bertindak secara dinamik dalam memastikan guru mendapat input KBAT yang secukupnya.

Kepada guru yang masih kabur tentang perkara ini, rujuklah pentadbir anda. Kepada murid yang kabur tentang perkara ini rujuklah guru anda. Kita semua masih belajar dan terus belajar.

Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat buat semua. Wallahualam.

Salam Chegu Sejarah. 
"Learn History for Love, For Honor, For Valor"


Friday, 22 April 2016

ANTARA SKOR ANALITIK DAN RUBRIK

Salam sejarah buat semua pembaca.

Penulisan chegu kali ini diharap dapat meleraikan kekusutan berkaitan kaedah penandaan jawapan murid iaitu sama ada secara rubrik holistik atau analitikal di sekolah. Semoga penulisan ini dapat memberi kefahaman kepada calon SPM dan guru Sejarah di luar sana.

Apakah skor analitikal?
Skor analitikal merupakan peraturan markah berdasarkan coding F, H dan C. Setiap satunya memperuntukkan 1 markah.  Adakalanya secara 'borong' (mana-mana F/H/C dapat markah) dan ada kalanya perlu berstruktur (setiap fakta perlu disokong dengan huraian fakta); bergantung kepada penyelarasan peraturan pemarkahan. Skor analitikal merupakan skor yang lazim digunakan dalam penandaan Sejarah Kertas 2 sebelum SPM 2014. Pemeriksa akan menanda dengan meletakkan coding pada isi jawapan calon sama seperti coding dalam peraturan pemarkahan.

Apakah skor rubrik?
Skor rubrik merupakan peraturan pemarkahan yang dinilai secara holistik berdasarkan ketepatan fakta, olahan dan kupasan yang komprehensif serta matang malah boleh membuat inferens dan laras bahasa yang gramatis dan menarik. Dalam peraturan pemarkahan rubrik tidak ditetapkan coding, tetapi dalam penandaan, pemeriksa perlu meletakkan sendiri coding berdasarkan wisdom pemeriksa. Justeru, peraturan pemarkahan secara rubrik ini memerlukan pemeriksa memiliki disiplin yang mendalam dalam satu-satu pengetahuan sejarah. Ia mula diperkenalkan mulai SPM 2014. Pemeriksa akan baca keseluruhan isi jawapan calon secara menyeluruh untuk mendapatkan impression pertama. Seterusnya, pemeriksa akan menanda secara wisdom coding. Seterusnya pemeriksa akan nilai dari segi aras skor sama ada 1, 2, 3 atau lebih tinggi. Setiap aras ada skor tertentu seperti aras 1, markahnya 1 hingga 2, aras 2, markahnya 3-4 hingga seterusnya.

Mengapa skor rubrik?
Selari dengan hasrat KPM untuk melahirkan calon yang berkeupayaan berfikir secara aras tinggi berdasarkan PPPM 2015-2020. Ya..kemenjadian murid. Seterusnya skor rubrik mampu membezakan calon yang layak mendapat markah sepatutnya dan sewajarnya. Rumusnya, kaedah ini menekankan disiplin ilmu dan tiada jalan mudah/singkat untuk mendapat markah penuh berbanding peraturan pemarkahan secara analitik. Kesannya, walaupun terdapat dua orang calon yang mempunyai isi yang sama tetapi aras skor adalah tidak sama kerana kematangan jawapan calon itu.

Adakah skor rubrik mendiskriminasikan calon?
Secara teknikalnya ya..kerana telah ditetapkan aras, namun tujuannya adalah untuk memberikan markah yang selayaknya kepada calon. Ini kerana murid cemerlang akan berusaha dengan lebih gigih berbanding calon lain, secara teorinya. 

 Yang mana satu lebih penting? Skor analitik atau rubrik?
Sebenarnya tidak perlu membahaskan persoalan ini kerana yang penting calon menulis jawapan. Soal aras jawapan murid ia bergantung kepada bimbingan guru yang berterusan. Terpulang kepada LPM sama ada peraturan pemarkahan dibanyakkan rubrik atau sebaliknya atau sama rata.

Penekanan dan strategi kepada guru. 
Kepada guru, jangan kelirukan calon dengan terlalu menekankan kaedah penandaan rubrik. Sebaliknya bimbinglah mereka bagaimana menulis isi jawapan yang baik. Ini kerana, peranan calon ialah menjawab, manakala peranan guru pula ialah memeriksa dan menanda. Disyorkan untuk kelompok calon cemerlang, bimbinglah sehingga mereka boleh menulis jawapan yang komprehensif. Untuk calon lemah pula, jangan sekat idea mereka dengan kaedah rubrik ini, sebaliknya rangsang mereka dengan menulis idea jawapan yang munasabah tanpa memikirkan betul atau salah jawapan mereka dan jangan biarkan ruangan jawapan kosong tidak berjawab. Tidak mengapa sekiranya mereka menulis esei mudah. Sekiranya calon lemah tersebut dapat 2 hingga 3 markah daripada 6 markah penuh, sudah cukup bagus bagi mereka. Rumusnya, bimbing dan terus bimbing calon lemah ini sehingga mereka mampu memberi jawapan yang memuaskan. 

Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat buat semua. Wallahualam.Thursday, 29 October 2015

SPM 2015 SEMAKIN MENJELANG

Salam chegu sejarah buat semua calon SPM 2015.

Seperti yang kita ketahui, minggu hadapan merupakan minggu pertama SPM bertulis. Adakah anda sudah bersedia?

Murid yang chegu kasihi, tingkatkanlah ibadah kita dengan Allah. Mohonlah petunjuk dari-Nya. Semoga kita beroleh pencerahan ilmu semasa menjawab peperiksaan nanti. Banyakkanlah amalan istighfar dan taubat kerana dosa-dosa yang lalu dapat menutup hati kita ke arah cahaya ilmu. Banyakkan juga amalan-amalan sunat seperti solat hajat, sedekah dan sebagainya.

Rapatlah hubungan dengan guru di saat-saat akhir ini kerana ada keberkatannya. Guru juga ada tip-tip akhir serta strategi khusus untuk membantu calon sebagai kemudahan menjawab.

Ulangkaji, latih tubi, perbincangan berfokus, jumpa guru/bertanya sekiranya ada kemusykilan, jangan terlibat dalam salah laku disiplin serta tingkat ibadah kepada Allah merupakan antara usaha-usaha murni kita di minggu akhir ini.

Kepada Allah kita berserah dan meengharap rahmat-Nya.

Saturday, 22 August 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015

Salam chegu sejarah buat semua calon SPM 2015.

Bagaimana dengan persiapan anda untuk menghadapi peperiksaan percubaan SPM minggu hadapan?

Chegu berharap anda semua bersedia dengan mengulangkaji pelajaran serta berjumpa dengan guru-guru anda.

Tunjukkan kemampuan anda untuk memperoleh skor yang baik dan cemerlang dalam mata pelajaran Sejarah.

Peperiksaan Percubaan SPM adalah peperiksaan yang kedua terpenting selepas peperiksaan SPM.

Selain berusaha, berdoalah kepada Allah semoga kita memperoleh pencerahan serta petunjuk. Chegu ucapkan selamat berjaya!

Monday, 18 May 2015

I LOVE MY STUDENTS!

Jika tema hari guru tahun ini Saya Sayang Cikgu Saya, chegu juga ingin mengucapkan sesuatu yang istimewa buat semua murid yang chegu kasihi. Tanpa guru siapalah murid, tanpa murid siapalah guru. Guru dan murid berpisah tiada. Chegu ingin menyatakan: chegu sayang anak murid chegu!

Monday, 13 April 2015

SEJARAH ITU MENYERONOKKAN UNTUK DIPELAJARI!

Salam Chegu Sejarah buat semua calon SPM 2015.

Bermula pada tahun ini chegu telah mengaplikasikan pembelajaran dan pengajaran abad ke 21 untuk mata pelajaran Sejarah SPM secara menyeluruh di sekolah chegu. Chegu mendapat maklum balas yang sangat baik dari calon kerana calon boleh mendapatkan maklumat tanpa batasan dengan menggunakan kemudahan komputer riba dan internet. Cuma chegu ingatkan; sebelum mengambil satu-satu sumber dari alam siber, pastikan kesahihan sumber tersebut dan nyatakan rujukan bagi sumber tersebut.

Terdapat banyak bahan yang boleh menyokong pembelajaran murid seperti video, imej, teks dan lain-lain melalui pelbagai capaian portal.  Murid lebih seronok belajar Sejarah. Kerja rumah yang sebelum ini dibuat dalam buku latihan telah ditukarkan kepada tugasan individu secara talian dan begitu juga dengan tugasan kumpulan.

Lebih banyak lagi keseronokan pada tahun ini..ayuh..

Monday, 30 March 2015

TAHNIAH KEPADA SEMUA CALON SPM 2014 SMKJP2 KERANA MEMBUAT LONJAKAN SEJARAH.

Salam chegu sejarah khusus kepada calon SPM 2014.

Keputusan SPM 2014 telah pun keluar pada 3hb Mac yang lalu. Chegu rasa tidak terlambat untuk chegu ucapkan tahniah kepada semua calon yang berjaya memperolehi kecemerlangan.

Chegu juga berasa bangga kerana calon SPM SMKJP2 2014 telah melakar sejarah baru di sekolah ini dengan satu lonjakan kecemerlangan sejarah. Seramai 25 orang calon memperoleh kecemerlangan daripada 94 orang calon. Ia merupakan pencapaian terbaik Sejarah SPM sejak tahun 2008 dari segi GPS dan peratus lulus.

Ini menunjukkan satu kayu ukur/penanda aras yang baru  dicapai.

Tanggungjawab seterusnya adalah jatuh kepada bahu-bahu calon SPM 2015, apa kata anda calon-calon SPM 2015?